SOCIALDEMOKRATERNA

Juholt gav tydligt besked om intresse

2:15 min

Några veckor innan Håkan Juholt föreslogs bli ny ordförande för Socialdemokraterna såg han till att partiets valberedning fick reda på att han skulle tacka ja, om han fick frågan. Men det var till partidistrikten han gav besked, inte till valberedningen, berättar Håkan Juholt.

 – Jag skickade en signal ut till valberedningen och till dem som föreslog mig, att om ni kommer till mig och frågar mig, då kommer jag att svara ja.

Förvåningen var stor hos många när valberedningens ordförande Berit Andnor den 10 mars presenterade Håkan Juholt som kandidat till partiledarposten.

Håkan Juholt själv sa då att det tagit honom en natt att fundera innan han svarade ja till valberedningen - och att det var en underbar natt.

I själva verket hade han alltså bestämt sig, åtminstone några veckor tidigare och meddelat det till de partidistrikt som kontaktade honom för att säga att de tänkte nominera honom.

 – Jag visste ju att de här distrikten i sin tur var i kontakt med valberedningen.

Så att en signal till valberedningen, den kan gå till så att du pratar med en distriktsordförande och sedan så vet du att det här som jag säger till den här personen hamnar hos valberedningen?

 – Ja om den personen lyfter upp mitt namn ska den samtidigt säga att det är allvar bakom det.

Håkan Juholt själv förnekar att hans agerande skulle bero på att han under en längre tid velat bli partiledare och aktivt siktat mot det.

Inte heller professorn i statsvetenskap, socialdemokraten Ulf Bjereld tror att Håkan Juholts agerande är ett bevis för en uttänkt strategi - snarare är det ett utslag av den slutenhetskultur som partiet hittills präglats av och som innebär att tänkbara kandidater snarare sänder olika signaler för att visa sitt intresse än att öppet träda fram.

 – Det här konkreta fallet med Håkan Juholt tror jag är ganska ovanligt, att han får en så pass formell förfrågan från partidistrikt och att han ger ett så distinkt och målmedvetet svar.

– Men jag tycker kanske att, om man nu väljer att inte träda fram öppet så är det i alla fall ett av de minst dåliga sätten att hantera det på, som Håkan Juholt gjorde här, säger Ulf Bjereld.