Om Sveriges Radio under ett omvälvande år i nya tillgängliga public service-redovisningen

Allt fler lyssnar och de lyssnar längre, ett stabilt och högt förtroende samt ett företag som trots ett utmanande år både har utvecklat innehållet, tekniken och arbetsmetoderna. Så kan 2020 sammanfattas för Sveriges Radio. Vd Cilla Benkö ger dig här huvuddragen i årets public service-redovisning och bjuder in till läsning.

Innan pandemin slog till mot Sverige och världen hade vi satt upp ett antal mål på Sveriges Radio. Ett handlade om att vi skulle stärka vår lokala närvaro och vara regelbundet på plats i landets samtliga 290 kommuner för att granska, bevaka och ge tusentals olika röster en möjlighet att höras. När vi nu summerar året kan jag konstatera att vi har lyckats med det vi föresatte oss, och det trots att det varit svårare att resa och trots att en oro för att bli smittad har försvårat personliga möten.

Sveriges Radio var 2020 det enda medieföretaget, vad jag vet, som gav publiken ett innehåll från hela landet på detta sätt och det har vi lyckats med tack vare dels egenutvecklad teknik och dels ett nytt koncept med tillfälliga popup-redaktioner. Vi finns idag permanent på ett 50-tal platser, men var i landet de fysiska radiohusen står blir allt mindre viktigt. Under 2020 fanns vi de facto med redaktioner på nästan ett hundratal platser runt om i landet. Det och mycket annat går det att läsa om i public service-redovisningen.

Sveriges Radio producerar ett stort antal lokala nyheter varje dag, vi är också navet för den lokala debatten, dialogen och kulturlivet, genom nio och en halv timmar direktsänd lokalradio per kanal varje vardag, året om. I de 143 000 timmar radio som vi erbjöd svenska folket förra året ingår såklart opartiska nyheter och analyserande fördjupning, men också sällskap i en tid när många känt sig ensamma. I ett föränderligt globalt och digitalt medielandskap där fler än någonsin konkurrerar om både verklighetsbeskrivningar och publikens tid och intresse, har vi på Sveriges Radio tydligt valt att vara en samlande plats, en öppen arena där många olika röster och perspektiv möts och bryts.

Musiken, lyssningssiffror och värdet för lyssnarna

I public service-redovisningen hittar du mycket av det du behöver veta när det gäller vilken musik vi spelar och hur mycket vi satsar på nyskrivet drama och underhållning. Nog så viktiga delar i ett brett utbud som ska finnas till för alla. Att 78 procent säger att de får ut ett personligt värde av att lyssna på något från Sveriges Radio, och att nästan lika många, 77 procent, tycker att vi bidrar till stor samhällsnytta, är också siffror som finns att läsa. Det är ett kvitto på att vår roll under coronapandemin varit viktigare än på mycket länge. Vi har bland annat satsat på fler direktsändningar och dagliga fördjupningar, särskilda innehållssatsningar på minoritetsspråk, en förstärkt ekonomijournalistik, daglig livemusik och unika konserter med kör och orkester från Berwaldhallen.

För 2020 finns också en stor mängd olika lyssnarsiffror redovisade, till exempel hur många som lyssnar på oss och hur länge. Under pandemiåret 2020 minskade svenska folkets pendlande rejält. Trots att pendlingstiden generellt är en bra radiotid ökade den linjära lyssningen på Sveriges Radio. Dygnsräckvidden för P1 i FM gick upp med hela 17 procent, vilket motsvarar de bästa lyssnarsiffrorna i modern tid för kanalen, och ett förnyat P3 har samtidigt stoppat en nedåtgående trend. Svenska folket har under 2020 lyssnat mer på vanlig linjär radio från Sveriges Radio än tidigare, samtidigt som vårt on demand-utbud, med poddar och toppnyheter i Sveriges Radios app, hittar fram till allt fler.

Jag vill därför passa på att tacka alla er som både väljer Sveriges Radio och som litar på oss. Alla dessa siffror är både hedrande och glädjande – vi tar dem på största allvar. De förpliktigar. På Sveriges Radio arbetar vi därför för att hela tiden frigöra medel till utveckling. Vi har bestämt att fokusera på det vi kan bäst, att göra ett kvalitativt innehåll med ljudet i fokus.

Som vd för Sveriges Radio tycker jag att det är viktigt att alla som är med och betalar på ett begripligt och lättillgängligt sätt ska kunna följa hur vi jobbar och förstå vad era pengar, public service-avgiften, används till och varför. Det är också viktigt att den diskussion som just nu förs om public service framtid förs med fakta som grund. Därför har vi i år lagt extra kraft på att visuellt och innehållsmässigt arbeta om public service-redovisningen, som nu går att läsa här.

För oss är det du som lyssnar som är viktigast. Sveriges Radio finns ju inte till för politiken, utan för medborgarna och era behov i ett väl fungerande demokratiskt samhälle.

God läsning, och tack för förtroendet.

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio

Vad är en public service-redovisning?
En gång om året lämnar vi på Sveriges Radio, liksom SVT och UR, in en redovisning till granskningsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv. I den beskrivs hur Sveriges Radio arbetat utifrån medelsvillkoren och sändningstillståndet, som beslutats av riksdagen. Bryter man ut de olika kraven ur paragraferna och punkterna handlar det om ett drygt 80-tal krav som Sveriges Radio ska följa för att leva upp till vårt uppdrag.

Ny vision och nya mål för Sveriges Radio 2020
Samtidigt som det nya sändningstillståndet började gälla den 1 januari 2020 antog Sveriges Radio en ny vision och fyra nya strategiska mål för företaget. Tillsammans pekar de ut riktningen framåt de kommande åren. Visionen lyder Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse och genomsyrar verksamheten, tillsammans med fyra vägledande mål som utgår från lyssnaren. Målen jag väljer Sveriges Radio, jag litar på Sveriges Radio, jag hör min och din vardag i Sveriges Radio och jag möter ett Sveriges Radio som är nyskapande följs upp återkommande under året med hjälp av ett antal mätbara indikatorer.

Årets public service-redovisning och tidigare redovisningar finns också samlade här.