#srfrukost 11 mars 2021

SPELAR DET NÅGON ROLL? – Om klassbakgrund och nyhetskonsumtion

60 min

Vid ett frukostseminarium 11 mars diskuterade en kunnig panel ifall mediekonsumtion spelar någon roll för den sociala samhörigheten. Är det demokratiskt viktigt att människor förstår varandras världar och perspektiv? Hela seminariet går att lyssna på här.

Svenskars konsumtion av nyheter blir allt mer splittrad och samtidigt ökar klassklyftorna. Forskning visar att inkomstskillnaderna i Norden under 2000-talet ökat allra mest i Sverige. Skolresultaten har samtidigt blivit sämre och skolsituationen mer ojämlik. Det pratas mycket om hur algoritmer och utbudsexplosion styr individuella val, men mindre om hur levnadsvillkor, klassbakgrund och bostadsort påverkar intresse och engagemang för nyheter och samhällsdebatt i det digitala medielandskapet.

Påverkas förtroendet för medierna av om man hänger med i nyhetsflödet eller inte? Bidrar kunskapsgap och livsstilsgap till att cementera förutsättningar att ta del av, och höras, i den offentliga debatten? Vilket ansvar har medierna för att locka fler? Är det viktigt eller oviktigt att det finns medier som samlar många?


Vid ett seminarium 11 mars diskuterades detta och annat. Seminariet inleddes med ett samtal mellan moderator Erik Blix och Johan Lindell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet och författare till ”Smaken för nyheter – klasskillnader i det digitala medielandskapet”.

I det efterföljande panelsamtalet deltog även:

Tilde de Paula Eby, programledare och journalist på TV4
Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet
Patrik Lundberg, författare och journalist, Dagens Nyheter
Olov Carlsson, biträdande programdirektör med ansvar för innehållsproduktionen, Sveriges Radio

Sveriges Radios vd Cilla Benkö hälsade välkommen.

Se tidigare #srfrukostar och seminarier här.